GEFCO Slovakia pomáha prepájať štúdium s praxou

0
1182

GEFCO Slovakia, referencia v oblasti priemyselnej logistiky, sa na Slovensku aktívne angažuje v oblasti vzdelávania absolventov stredných a vysokých škôl. Pre mladých absolventov, ktorí si chcú zvýšiť šance uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia ponúka príležitosť moderného vzdelávania, počas ktorého simôžu zdokonaliť svoje odborné, praktické i jazykové znalosti. 

Vzdelávanie v logistike je jednou z najmladších disciplín, ktoré sa ako samostatný vysokoškolský odbor vyučuje v Európe približne len desať rokov. Ešte kratšiu tradíciu má tento špecifický študijný program na Slovensku. Priemerný počet študentov s odborným zameraním dosahuje v EÚ približne 49%.  Na Slovensku je to približne 29%. Zaujímavým faktom je aj údaj o nezamestnanosti absolventov na trhu práce, dosahuje takmer 35%.

GEFCO je prvou voľbou pri výbere zamestnávateľa

Skutočnosť, že spoločnosti potrebujú mladých ľudí s odborným vzdelaním sa pre GEFCO Slovakia stala hlavným motívom k celospoločenskej zodpovednosti. Vďaka možnostiam duálneho vzdelávania zvyšuje odbornosť absolventov stredných a vysokých škôl, buduje budúcu generáciu odborných kádrov a v neposlednom rade podporuje rozvoj logistiky na Slovensku.

„Logistika je mimoriadne dynamické odvetvie a naše vzdelávacie inštitúcie nie sú vo väčšine prípadov technologicky a ani personálne vybavené na to, aby dostatočne rýchlo reagovali na potreby praxe. Jedným z cieľov GEFCO Slovakia v tomto roku je celospoločenská angažovanosť v oblasti vzdelávania mladých absolventov, prehĺbenie vzájomnej spolupráce s odbornými univerzitami, organizácia odborných stáží na našich pobočkách, či možnosť spolupráce s konzultantom zo GEFCO pri vypracovaní záverečných prác na vysokých školách. Sme si vedomí, že prostredníctvom podpory odborného školstva a skvalitňovania praxe dokážeme pomôcť nielen mladým absolventom uplatniť sa po škole, ale taktiež nájsť spôsob, ako dopomôcť Slovensku reagovať na aktuálnu situáciu na trhu práce,“ uviedla Jana Vričanová, HR manažér GEFCO Slovakia.

GEFCO ponúka široké spektrum odborných pozícií

GEFCO Slovakia poskytuje pre absolventov rôzne príležitosti a snaží sa vychovávať vlastné kádre a budúcich odborníkov v oblasti logistiky. Dokazuje to i fakt, že približne 25 percent zamestnancov GEFCO tvoria absolventi, ktorí v minulosti získali v spoločnosti stáž alebo čiastočný úväzok a po ukončení štúdií im bola ponúknutá trvalá pracovná pozícia.

„Ponúkame široké spektrum odborných pozícií, čím sa odlišujeme od jednotvárnej ponuky na trhu práce. Absolventi sa u nás môžu uplatniť v administratíve, na oddelení ľudských zdrojov, účtovníctva, ale i v operatíve – dispečeri, engineering (optimalizácia transportných plánov) a pod. Odborná príprava absolventov je zameraná na základné teoretické znalosti z oblastí logistiky, prepravnej infraštruktúry, manažmentu, jazykových znalostí a aktivít aplikovaných v preprave,” dodala Jana Vričanová.

GEFCO – jedinečná ponuka stáží s perspektívnym kariérnym rastom

GEFCO Slovakia počas desiatich rokov svojej existencie prijala desiatky stážistov, brigádnikov či záujemcov o odbornú prax. Vďaka dobrým skúsenostiam a motivácii študentov prepojiť svoje teoretické poznatky s praxou GEFCO mnohým z nich ponúklo trvalé pracovné pozície. V súčasnosti sú medzi radmi zamestnancov mnohí manažéri, ktorí začínali v GEFCO ako brigádnici či svoju kariéru začali už počas študentského obdobia, medzi nich patria napríklad IT manažér, hlavný účtovník či manažér pozemnej prepravy v Trnave.

Prax je jeden z najhlavnejších argumentov zamestnávateľa pri výbere zamestnanca

O odborný názor na tému trhu práce s absolventami sme požiadali partnera GEFCO Slovakia v oblasti náboru  a ľudských zdrojov – významnú personálnu agentúru Grafton Recruitment, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už 10 rokov.

„Podľa našich zistení  a údajov zo Štatistického úradu SR vyplýva, že viac ako 60% absolventov stredných škôl pokračujú vo vzdelávaní na vysokých školách. Absolventi síce majú vysokoškolské vzdelanie, ale nie sú dostatočne prepojení s praxou. Preto akúkoľvek iniciatívu spoločností, v tomto prípade GEFCO,  vychovávať budúcu generáciu odborníkov, vzdelávať a perspektívne zamestnávať mladých absolventov považujeme za významný prínos. Je dôležité uvedomiť si, že prax je v súčasnosti jeden z najhlavnejších rozhodujúcich faktorov zamestnávateľa pri výbere svojho zamestnanca. Pre čerstvých absolventov najmä vysokých škôl i uchádzačov o zamestnanie s minimom pracovných skúseností máme momentálne otvorených viac ako 180 pracovných pozícií z rôznorodých sektorov, ako napríklad logistika, administratíva, výroba, bankový sektor, maloobchod, ľudské zdroje, stavebníctvo a iné. Pri všetkých pozíciach je však nevyhnutné aktívne ovládať minimálne jeden svetový jazyk a akákoľvek odborná prax je viac než vítaná,“ uviedla Katarína Bobotová, Country Manager Graftron Recruitment.

Podpora vzdelávania mladých absolventov v praxi

Jedným z významných projektov GEFCO na podporu vzdelávania mladých absolventov je štipendijný program Quai d’Orsay/enterprises, určený absolventom vysokých škôl s cieľom prepojiť ich teoretické poznatky s praxou. Študenti piateho ročníka vysokoškolského štúdia po absolvovaní 6-mesačného študijného pobytu na Univerzite vo francúzskom Le Havre mali možnosť novonadobudnuté vedomosti uplatniť v praxi počas 6-mesačnej pracovnej stáže v GEFCO.

Projekt bol zastrešený Francúzskou ambasádou a Ministerstvom zahraničných a európskych vecí (MAEE). Vďaka nemu GEFCO prijalo počas tohto  a minulého roka  4 nových študentov vysokých škôl. Jedným z nich je i Martin Konôpka, ktorý mal vo francúzskom Le Havre možnosť oboznámiť s problematikou logistiky a transportu v medzinárodnom kontexte.

„Možnosť stáže a pobyt vo Francúzsku niekoľkonásobne predčil moje očakávania a posunul ma vpred vo všetkých smeroch mojej osobnosti. Hodnotím ho ako doposiaľ najväčšiu životnú skúsenosť, ktorá ma obohatila po profesionálnej, spoločenskej i kultúrnej stránky,“ uviedol Martin Konôpka.