GEFCO Slovakia, 10 rokov úspechu

0
1144

GEFCO Slovakia,  druhý najväčší poskytovateľ logistických služieb na slovenskom trhu a vyhľadávaný odborník na optimalizáciu dodávateľského reťazca, oslavuje svoje 10. výročie. Luc Nadal, Predseda Predstavenstva uviedol: “Úspech GEFCO Slovakia odzrkadľuje vysokú úroveň dôvery zákazníkov a záväzok tímu GEFCO Slovakia na uspokojenie ich potrieb. V období 10 rokoch dosiahol kumulovaný výnos GEFCO Slovakia úroveň 0,5 miliardy Eur. Je to jeden z hmatateľných dôkazov, že GEFCO správne nasleduje stratégiu geografickej a medziodvetvovej diverzifikácie.“

Rýchly kontinuálny rast

Od svojho vzniku v roku 2004, GEFCO Slovakia rozšírilo svoju sieť, v súčasnosti pokrýva celé územie (9 prevádzok operatívy: v Bratislave, Trnave (3), Senci, Žiline, Kechneci, Poprade a v Haniske pri Košiciach) a dokáže napĺňať všetky priemyselné požiadavky. Rast GEFCO Slovakia sa opiera o odbornosť 450 zamestnancov, ktorých prioritou je ponúkať vysoko kvalitné služby pre priemyselných zákazníkov a budovať s nimi silné obchodné vzťahy.

GEFCO Slovakia prostredníctvom svojich piatich obchodných oblastí (pozemná preprava, námorná a letecká preprava, skladovanie & manažment vratných obalov, Finished Vehicles Logistics a colné a daňové zastúpenie) je v súčasnosti schopné pokryť celý dodávateľský reťazec a ponúknuť riešenia „end-to-end“ pre priemyselné podniky za účelom ich obchodného rastu nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni.

GEFCO Slovakia je druhým najväčším logistickým poskytovateľom a prvenstvo si na Slovensku drží v oblasti cestnej prepravy. Obrat spoločnosti dosiahol v roku 2013 úroveň 109,5 mil. Eur, čo predstavuje medziročný nárast o 15% v porovnaním s rokom 2012. Od roku 2007 do 2014 zaznamenal v priemere ročný obrat nárast o 13%.

“V roku 2004 sme na slovenský trh vstupovali s ambíciami rásť, stať sa prvou voľbou pri výbere logistického partnera dôležitých priemyselných korporácií. Som nesmierne rád, že GEFCO Slovakia sa za posledné desaťročie podarilo vybudovať pozíciu odborníka v riadení dodávateľského reťazca so schopnosťou ponúknuť vysoko kvalitné logistické služby pod jednou strechou pre lokálnych a medzinárodných zákazníkov,” uviedol Denis Renard, Generálny riaditeľ GEFCO Slovakia.

Ukážka komerčného úspechu

Spolupráca s PSA Peugeot Citroën umožnila GEFCO Slovakia získať jedinečné odborné znalosti v oblasti automobilovej logistiky, ktorý je bezpochyby jedným z najnáročnejších sektorov. Vďaka tejto odbornosti je GEFCO Slovakia schopné prispôsobiť sa globalizácii priemyselných tokov a potrebám svojich zahraničných zákazníkov, ktorí sú konfrontovaní s komplexnými a globálnymi otázkami pri navrhovaní a riadení dodávateľského reťazca.

Vďaka spoľahlivosti služieb, GEFCO Slovakia rozšírilo svoje portfólio klientov na viac ako 600 zákazníkov z rôznych odvetví: automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, maloobchod, strojárstvo, elektronika, FMCG.

Nedávno GEFCO Slovakia úspešne prebralo internú logistiku spoločnosti ZF Sachs, ktorá je výrobcom suchých a mokrých spojok, so sídlom v Trnave. S cieľom zamerať sa na samotnú výrobu, klient outsourcoval svoje skladovanie a zveril ho do rúk GEFCO.

Partnerstvo s RZD ponúka GEFCO Slovakia nové príležitosti rastu: disponuje železničnou sieťou, ktorá otvára dvere do Ázie. Za zmienku stoja predovšetkým plány na vybudovanie železničných spojení Čína-Európa a Európa-Rusko.

„Sústredený veľký objem prepráv na Slovensku vytvára pre GEFCO Slovakia významné príležitosti expanzie na ruskom trhu a do okolitých krajín so silným potenciálom rastu. Zmena väčšinového akcionára a integrácia s Ruskými železnicami (RZD) nám otvorila nové horizonty“, uviedol Denis Renard, Generálny riaditeľ GEFCO Slovakia.

Lokálny hráč s pevnými hodnotami

GEFCO Slovakia zvyšuje odbornosť absolventov stredných a vysokých škôl, buduje budúcu generáciu odborných kádrov v oblasti logistiky.

„Logistika je mimoriadne dynamické odvetvie a naše vzdelávacie inštitúcie nie sú vo väčšine prípadov technologicky a ani personálne vybavené na to, aby dostatočne rýchlo reagovali na potreby praxe. Jedným z cieľov GEFCO Slovakia v tomto roku je participovať na vzdelávaní mladých absolventov, prehĺbenie vzájomnej spolupráce s odbornými univerzitami, či možnosť spolupráce s konzultantom zo GEFCO Slovakia pri vypracovaní záverečných prác na vysokých školách. Sme si vedomí, že prostredníctvom podpory odborného školstva a skvalitňovania praxe dokážeme pomôcť nielen mladým absolventom uplatniť sa po škole, ale taktiež nájsť spôsob, ako dopomôcť Slovensku reagovať na aktuálnu situáciu na trhu práce,“ uviedol Denis Renard, Generálny riaditeľ GEFCO Slovakia.

GEFCO Slovakia poskytuje pre absolventov rôzne príležitosti a snaží sa vychovávať vlastné kádre a budúcich odborníkov v oblasti logistiky. Približne 25 % zamestnancov GEFCO tvoria absolventi, ktorí v minulosti získali v spoločnosti stáž alebo čiastočný úväzok a po ukončení štúdií im bola ponúknutá trvalá pracovná pozícia.