Gabor posunul hranice edukačného projektu Moje mesto

0
1510

Spoločnosť Gabor, výrobca kvalitnej módnej obuvi, ktorá sa v októbri zapojila do interaktívneho edukačného projektu Moje mesto, okrem návštevy interaktívneho mestečka v Trenčíne rozšírila ponuku pre základné školy v okresoch Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza o možnosť exkurzie vo výrobnom závode priamo v Bánovciach nad Bebravou.

Dopravu aj vstupné zabezpečuje spoločnosť Gabor. Jej ponuku prijalo množstvo škôl z regiónu. Exkurzie sa realizujú od októbra a priebežne sa ich plán dopĺňa podľa prejaveného záujmu ďalších škôl. Priaznivé odozvy na možnosť exkurzie priamo v závode Gabor už rezonujú na webstránkach viacerých škôl:

http://zsskolbn.edupage.org/news/?

http://zsbosany.edupage.org/?

http://zsnrudno.edupage.org/blog/?bid=blog1&aid=100

„Naša spoločnosť organizuje exkurzie do výrobného závodu v Bánovciach už niekoľko rokov a spojenie návštevy interaktívneho mestečka s exkurziou v našom závode bolo prirodzeným krokom, ako deťom z blízkeho okolia čo najviac priblížiť profesiu obuvníka, možnosti vzdelávania v tomto odbore a pracovné prostredie, v ktorom by o niekoľko rokom mohli nájsť stabilné zamestnanie,“ uviedol v tejto súvislosti Ján Sečanský, personálny riaditeľ spoločnosti Gabor.

Potom, ako sa spoločnosť Gabor stala jedným zo zakladajúcich členov vzdelávacieho projektu fit4future, určeného na podporu odborného vzdelávania mládeže spoluprácou firiem a stredného odborného školstva, vstúpila aj do vzdelávacieho projektu Moje mesto určeného pre deti vo veku 9 -15 rokov. Spoločnosť Gabor v projekte Moje mesto predstavuje profesiu obuvník. Deti z trenčianskeho regiónu ho môžu navštíviť od 3.10.2014 do 3.3.2015, denne v čase od 10:00 do 19:00 hod.