Gabor a Ecco spúšťajú spoločný projekt duálneho vzdelávania pre obuvnícke povolania

0
1011

Spoločnosť Gabor, výrobca kvalitnej módnej obuvi a Ecco, výrobca inovatívnej a pohodlnej pánskej, dámskej a detskej obuvi, v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK) sa zapojili do národného projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania tzv. duálneho vzdelávania pre obuvnícke povolania a v týchto dňoch spúšťajú prípravy na realizáciu tohto projektu. V duchu hesla „dve firmy – jedno poslanie“ má za úlohu nadchnúť mladých ľudí pre obuvnícke povolania v modernom šate. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine a Spojená škola v Partizánskom otvoria v školskom roku 2016/2017 ako jedna z prvých na Slovensku triedu v duálnom systéme podľa vzoru nemeckých učebných osnov. Zámerom je poskytnúť mladým ľudom vysokohodnotné vzdelanie skĺbené s praxou a priamo podľa požiadaviek dvoch najväčších výrobcov obuvi na Slovensku.

Začiatok projektu bol dnes spustený stretnutím zástupcov spoločností Gabor a Ecco, SNOPK, odboru školstva a mládeže MsÚ Bánovce nad Bebravou a spoločného školského úradu MsÚ Partizánske a 18 riaditeľov základných škôl z okresu Partizánske a Bánovce nad Bebravou na pôde spoločnosti Gabor.

Juraj Vodička, konateľ spoločnosti Gabor a Petr Milan, personálny riaditeľ Ecco Slovakia, vysvetlili, prečo sa tieto spoločnosti rozhodli zapojiť do duálneho vzdelávania a predstavili ponuku oboch spoločností pre žiakov v tomto projekte. Katarína Pauerová zo SNOPK informovala o duálnom vzdelávaní vrátane povinností zamestnávateľov a žiakov. Michal Uhrín, vedúci odboru školstva a mládeže MsÚ Bánovce nad Bebravou a Pavol Horňan, vedúci spoločného školského úradu MsÚ Partizánske, zhodnotili možnosti spolupráce pri získavaní žiakov pre duálny systém vzdelávania (zacielenie na riaditeľov ZŠ, výchovných poradcov či triednych učiteľov). Katarína Hartmannová, riaditeľka Spojenej školy Partizánske informovala o pripravenosti Spojenej školy v Partizánskom zapojiť sa do duálneho vzdelávania.

Duálny systém vzdelávania pre žiakov znamená, že min 50 % času strávia na praktickom vyučovaní priamo v jednom z podnikov a zvyšok v škole. Môžu si vybrať z dvoch učebných odborov – obuvník (oba podniky) a technik obuvníckej výroby (Gabor). Po ukončení 3-ročného štúdia získavajú výučný list a po ukončení 4-ročného výučný list aj maturitu. V obidvoch prípadoch žiaci dostanú slovensko-nemecký certifikát odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora.

Juraj Vodička na záver zhrnul výhody pre žiaka plynúce z takejto formy vzdelávania: „Žiaci získajú stredoškolské vzdelanie s výučným listom alebo maturitou a môžu svoju kariéru rozvíjať v medzinárodnej firme. Počas štúdia získajú firemné štipendium až do 130 eur mesačne, odmeny za produktívnu prácu až do výšky 200 eur mesačne, brigádnickú prácu počas prázdnin, exkurzie do materských firiem v Dánsku a Nemecku, možnosť návštevy jazykových kurzov, zamestnanecké sociálne benefity a účasť na interných rozvojových programoch. K tomu im bude bezplatne poskytovaná strava, pracovné oblečenie, doprava, študijné a pracovné pomôcky,“

Stretnutie sa ukončilo spoločnou diskusiou všetkých zúčastnených strán a vzájomnou dohodou o spoločnom postupe pre čo najúspešnejšiu realizáciu celého projektu.

Viac info o duálnom vzdelávaní pre obuvnícke povolania je možné nájsť na: http://www.dsihk.sk/sk/vzdelavanie/dualpro/shoes/.

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Viac info na: http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania.