Chcete požiadať o vyšší plat? Urobte tak v rámci vášho ročného, či polročného hodnotenia!

0
1105

Podľa prieskumu spoločnosti Grafton Recruitment, ktorý sa realizoval v druhej polovici minulého roka na vzorke viac ako 1000 respondentov, je najväčším motivujúcim faktorom pre zamestnanca práve finančné ohodnotenie (takmer 63 % respondentov), až následne je to pracovná náplň, pracovný kolektív a možnosť vzdelávať sa.

Ako postupovať, ak sa cítime zamestnávateľom nedostatočne ohodnotený?

Mnoho spoločností má nastavené polročné, či ročné hodnotenie, kedy prechádza nadriadený so svojím zamestnancom jeho úspechy, ako aj neúspechy za uplynulé obdobie. Práve toto je príležitosť, kedy je možné požiadať o zvýšenie vášho platu. Nemusí to byť však podmienka. S prosbou o zvýšenie platu môžete prísť za svojim šéfom aj v inom čase.

Dobrá príprava je kľúč k úspechu

Každá firma má svoje špecifiká v politike zvyšovania platov. Je dobré zistiť si ich vopred. Ak máte byť vo vyjednávaní úspešný, je nutné poznať „svoju cenu“ na trhu práce, podľa vašej seniority, úrovne skúseností, priemyselného odvetvia a regiónu, v ktorom pôsobíte. Tieto informácie sa dajú získať prostredníctvom networkingu, online kalkulačiek alebo sledovaním inzerátov na voľné pracovné miesta, pri ktorých je uvedený platový rozsah.

Plat je niečo za niečo

Ak chcete dosiahnuť zvýšenie, musíte dokázať, že si ho aj zaslúžite. A to konkrétnymi argumentmi. Čo ste urobili v danom období výnimočné? Boli vaše ciele dosiahnuté? Prebrali ste zodpovednosť?  Získali ste nových klientov? Ak máte čísla, ktoré podporia vaše argumenty. Použite ich.

Najčastejšie prešľapy

Veďte celú diskusiu o vašom prínose spoločnosti a o tom, čo jej ešte viete priniesť. Pri žiadaní o zvýšenie platu nie je dobré dávať ultimátum, nedajbože vydierať. Ak sa aj podarí niečo dosiahnuť, úspech je krátkodobý a riskujete úplnú stratu dôvery svojho nadriadeného.

Chybou tiež je ak sa správate ako „babka na trhu“, pýtate si  nereálnu sumu v nádeji, že sa dopracujete diskusiou k požadovanej výške platu.  Na otázku aký plat by ste chceli, uveďte radšej platový rozsah, ako konkrétnu sumu.

„Neporovnávajte sa s kolegami. Môže to byť lákavé, ale rovnako odsúdené na neúspech. Hovorte radšej o sebe a svojich úspechoch. Určite neuvádzajte ako dôvod svoju osobnú situáciu (chcem si kúpiť nové auto, žiadam o hypotéku). Ak to aj je skutočný dôvod, nevyrukujte s ním hneď. Majte na mysli, že zamestnávateľa zaujíma, čo za to zvýšenie dostane on,“ uviedla Mariana Lalinská, HR Špecialistka Grafton Recruitment.

Možno ste si urobili osobný prieskum, kde ste zistili, že ste na hranici, či pod hranicou priemerného hodnotenia vo vašom obore. Treba si však uvedomiť aj to, aké benefity vám firma ponúka. Ak zamestnávateľ investuje do vášho vzdelania, ak máte možnosť využívať mobilný telefón, či služobné auto na súkromné účely, alebo ak vám firma prispieva na dopravu, či dovolenku, ide o dodatočné finančné prostriedky, ktoré si nemusíte platiť z vlastného vrecka vy, ale prostriedky na ne musí vynaložiť vaša spoločnosť.

Zamestnanci často berú tieto veci ako samozrejmosť a až pri prechode do iného zamestnania, kde nie je rovnaká skladba benefitov, si uvedomia, čo tieto výhody pre nich znamenajú a ako to ovplyvňuje ich rozpočet.