Bankový a nebankový úverový register spájajú svoje sily s cieľom naplnenia zákona a komplexnejšieho vyhodnocovania žiadateľov o úver

0
1118

Podpisom zmlúv o vzájomnej výmene informácií medzi SRBI a NRKI vznikla unikátna platforma, umožňujúca získať detailný prehľad o úveroch poskytnutých klientom naprieč kľúčovými finančnými segmentmi.  Úverové registre, sú už od svojho vzniku štandardnou súčasťou finančného prostredia. Bankový register už viac ako 10 rokov  poskytuje služby bankovému sektoru, pričom v súčasnosti ho aktívne využíva 17 retailových bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. V NRKI pôsobí 12 najvýznamnejších leasingových spoločností a spoločností splátkového predaja. 

Registre SRBI a NRKI už v súčasnosti evidujú údaje o súčasných alebo minulých záväzkoch pri viac ako polovici populácie v SR. Výmena informácií tak umožňuje ich užívateľom využívať kompletnú sadu detailných a aktualizovaných informácií o žiadateľoch o úver a preveriť si tak riziko neplnenia si záväzkov alebo možného preúverovania klienta. Výmena informácií medzi registrami prebieha na základe súhlasu klienta, v zabezpečenom prostredí jednotlivých registrov s využitím existujúcich spoľahlivých a dlhoročnou praxou preverených systémov, ktoré sú používané registrami SRBI a NRKI. Prevádzku obidvoch registrov zabezpečuje spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

“SRBI a NRKI týmto krokom navyše pre svojich užívateľov už v predstihu naplnili požiadavky aktuálnej novely Zákona o spotrebiteľských úveroch na preverovanie údajov v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch. Vzájomná výmena informácií bola zrealizovaná na dobrovoľnej báze ešte v predstihu pred účinnosťou regulácie, v zmysle ktorej bude výmena informácií, v definovanom rozsahu za dodržiavania zákonom stanovených pravidiel pre veriteľské subjekty, povinná,“ vysvetľuje Ján Budinský, konateľ spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Pristúpením k výmene údajov bolo zároveň úspešne zavŕšené úsilie v súvislosti obojstranne deklarovaným záujmom o kooperáciu medzi bankami a nebankovým finančným segmentom a tento moment je jeho zástupcami vnímaný ako významný míľnik v ich aktívnej spolupráci. 

Úverové registre sa stali štandardným nástrojom znižovania úverového rizika vo všetkých krajinách s vyspelou ekonomikou. Ich vznik je prospešný nielen pre banky, ale aj pre občana. Dostatok informácií vedie k skvalitneniu vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Informácie z registra o platobnej morálke, dôveryhodnosti klienta (pozitívne aj negatívne) vedú k urýchleniu procesu posudzovania žiadosti o úver. Užívateľom registrov sa znižuje prácnosť a náklady, čo znamená optimalizáciu podmienok získania kontraktov a zaistenie rýchlejšieho prístupu klientov k službám.

„Práve vďaka existencii registrov je úverový proces oveľa transparentnejší a rýchlejší. Registre sú tak už dnes pripravené pre vstup ďalších finančných spoločností, ktoré usilujú o naplnenie zámeru zákona o spotrebiteľských úveroch, s cieľom zabrániť preúverovaniu klientov, overovaním si ich platobnej disciplíny. Zároveň sú naše registre pripravené aj na spoluprácu s ďalšími významnými segmentmi, ktoré už o spoluprácu prejavujú záujem,“ doplnil Ján Budinský.