Axis predstavuje sieťový reproduktor umožňujúci 
v rámci aplikácií videodohľadu prenos na diaľku

0
3123

Sieťový reproduktor AXIS C3003-E je reproduktor, vhodný aj do exteriéru, ktorý sa ľahko inštaluje a súčasne umožňuje riadený prenos čistej a zrozumiteľnej reči po sieti na prakticky ľubovoľnú vzdialenosť. Ak je použitý v spojení s riešením videodohľadu, umožní reproduktor AXIS C3003-E operátorovi na diaľku osloviť spozorované osoby a zvrátiť ich nežiadúcu činnosť. Reproduktor je ideálny na rozšírenie možností videodohľadových inštalácií vonkajších priestorov, akými sú napríklad parkoviská, staveniská, miesta s kritickou infraštruktúrou alebo verejné priestory.

 Spoločnosť Axis Communications, svetový líder v oblasti IP kamier, dnes predstavila reproduktor AXIS C3003-E – prvý sieťový reproduktor využívajúcí otevorené štandardy pre oslovenie na diaľku. Inštalácia reproduktorov AXIS C3003-E je ľahká, rovnako ako ich integrácia do videodohľadových systémpv alebo systémov využívajúcich IP telefóniu, vďaka čomu je možné prenáša hlasové oslovenie z akéhokoľvek miesta vrámci dane siete.

„Reproduktor AXIS C3003-E je skutočné zariadenie z oblasti IoT (Internet of Things – Internet vecí), ktoré vďaka pripojeniu do siete poskytuje mnohé výhody,“ povedal Peter Lindström, riaditeľ divízie nových zariadení spoločnosti Axis. „Môžete napríklad tomuto reproduktoru priradiť bežné telefónne číslo a potom ho jednoducho vytočit – a môžete daný priestor oslovit. Jeho možnosti integrácie sú prakticky neobmedzené.“

Axis vyvinul reproduktor AXIS C3003-E na doplnenie celkovej ponuky sieťových video riešení v úzkej spolupráci so zákazníkmi z oblasti dohľadového videa. Medzi jeho hlavný prínos patria nízké náklady na inštaláciu, ľahká integrácia a zaručená spoľahlivosť. Umožňuje zákazníkom jednoducho obohatiť ich dohľadový systém o možnosť prehovoriť zo vzdialeného miesta a zvrátiť tak kriminálne jednanie alebo iné nežidúce aktivity.

„Vonkajšie reproduktory ‚typu amplión‘ umožňujú našim operátorom zasiahnuť do deja ihneď, ako nás analýza obrazu upozorní na narušeni chránených priestorov našich zákazníkov,“ povedal Lars Kämpe, riaditeľ obchodného rozvoja spoločnosti Securitas, ktorá reproduktory inštaluje prakticky na všetkých svojich obvodových vonkajších dohľadových aplikáciách. „Narušiteľ z miesta obvykle utečie keď mu dáme najavo, že bol spozorovaný. Šetrí to náklady našim zákazníkom vďaka menšiemu rozsahu spôsobených škôd a zároveň aj vďaka redukcii zbytočných výjazdov.“

Reproduktor AXIS C3003-E je samostatné zariadenie, ktoré zvláda všetko od prenosu signálu, jeho dekódovania, zosilnenia až po reprodukciu – to všetko v jedinom zariadení. Na rozdiel od mnohých analógových reproduktorov model AXIS C3003-E nevyžaduje pripojenie samostatného zesilňovača a ani napojenie na sieťovú kameru, aby se mohol stať súčaťou siete. A pretože je funkčný samostatne, môže byť umiestnený kdekoľvek, čo umožňuje flexibilný, rozšíriteľný a cenovo efektivny prístup k plánovaniu celého systému. Reproduktor podporuje napájací protokol Power over Ethernet (PoE) umožňujúci napájanie cez dátovú sieť, pričom nie je potreba riešiť externé napájanie. Stačí reproduktor AXIS C3003-E pripojit jedným sieťovým káblom a ten ho začlení priamo do systému spracovania obrazu a/alebo do telefonneho systému prenosu hlasu cez dátovú sieť Voice over IP (VoIP).

Reproduktor ponúka pre zaistenie zrozumiteľnej reči aj na veľkú vzdialenosť vysoký akustický tlak. Vďaka vyspelému spracovaniu zvukového signálu umožňuje dosiahnuť vysoko kvalitný akustický prejav. Inovatívnou funkciou reproduktoru AXIS C3003-E je tzv. Auto Speaker Test, ktorý dokáže skontrolovať či je reproduktor plne funkčný tým, že systému poskytne zvukovú odozvu.

„Spoločnosť Securitas doteraz pracovala s analógovými reproduktormi,“ povedal pan Kämpe. „U analógových reproduktorov ste však z princípu vždy neistí, pretože nikdy na diaľku nemôžete zistit, či naozaj fungujú tak ako majú. Reproduktor AXIS C3003-E nám umožňuje vzdialene monitorovať jeho ‚srdečný tep‘ a mať pod kontrolou kvalitu zvuku. Tento reproduktor navyše podporuje protokol napájania cez dátové siete PoE, takže jeho inštalácia je jednoduchšia a náklady na montáž sú nižšie. Máme tiež možnosť využiť vopred nahrané hlásenia. Vďaka reproduktoru spoločnosti Axis sú oveľa širšie možnosti, ako môžu riešiť naši zákazníci konkrétne situácie.“

V odozve na manuálnu alebo automatickú reakciu na alarmovú udalosť môže reproduktor AXIS C3003-E prehrať vopred pripravený zvukový súbor. Reproduktor sa dodáva s prednahranými audio súbormi, ako sú hlásenia pre prípady neoprávneného vstupu alebo núdzové hlásenia, no súčasne si sem môže používateť nahrať aj svoje vlastné hlásenia.

Reproduktor je jednoducho integrovateľný do systémov na spracovanie obrazu. Medzi kompatibilný softvér patri aplikácie od spoločností Aimetis Corp., Genetec, Milestone Systems a NICE Systems, ako aj AXIS Camera Station 4.20, ktorá bude už čoskoro uvedená a ktorá sa zameriava na inštalácie malého a stredného rozsahu. Ďalej je možné integrovať reproduktor AXIS C3003-E do systémov prenosu hlasu cez dátovú sieť Voice over IP (VoIP) využívajúcu protokol SIP (Session Initiation Protocol), ktorý umožňuje používateľom reproduktor „zavolať“ a prehovoriť cez neho hoci aj z ich mobilného telefónu. Keďže je reproduktor AXIS C3003-E sieťový produkt, je možné ho selektívne adresovať, pretože každý má v rámci svojej siete jedinečnú IP adresu.