AXA prichádza s novou investičnou príležitosťou axa small cap portofolio

0
1204

Finančná skupina AXA spúšťa nový investičný produkt AXA Small Cap Portfolio, ktorý umožňuje investovanie do menších spoločností s veľkým potenciálom. Je určený najmä pre dlhodobé investovanie a pre tých, ktorí hľadajú príležitosti v oblasti dynamických investícií. Unikátna investičná stratégia produktu je založená na široko diverzifikovanom portfóliu menších a stredných firiem, ktoré majú vďaka svojej efektivite, dravosti a prispôsobivosti potenciál rásť ďaleko rýchlejšie ako veľké zavedené kolosy. Pritom sú to však spoločnosti etablované prevažne na stabilných a silných trhoch.  

„Najväčšou pridanou hodnotou nového produktu AXA Small Cap Portfolio je široké, regionálne a sektorovo rozložené, portfólio 800 spoločností. Ruka v ruke s tým i spôsob ich výberu založený na know-how rokmi overeného robustného zázemia so špecializáciou na analýzu small cap spoločností, ktoré poskytujú traja významní správcovia aktív, pôsobiaci v rámci AXA Group. AXA má príležitosť predstaviť sa výraznejšie v ČR a SR nielen ako jedna z najväčších svetových poisťovní, ale rovnako aj popredných globálnych správcov aktív,“hovorí Miroslav Tamáš, manažér predaja podielových fondov a dôchodkov spoločnosti AXA pre ČR a SR. 

Small Caps – využitie potenciálu menších firiem

Pojem small cap označuje spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou (v hodnote 250 miliónov až 1 miliardy eur), nie sú teda začínajúcimi živnostníkmi, ale firmami s fungujúcou štruktúrou a na naše pomery i veľkým majetkom. Aj napriek tomu, že tvoria 14 % svetového investičného spektra, bývajú často podceňované a mnohými investičnými manažérmi ostávajú prehliadané, často práve z dôvodu komplikovaného výberu vhodných kandidátov do portfólia. Dôkladná analytika sa však vypláca, tieto dravé a flexibilné firmy sú pod neustálym dohľadom a tlakom veľkých hráčov, čo ich ženie vpred a motivuje k rastu. Skupina AXA sa venuje analýze small caps už od roku 1991 a za ten čas vyvinula množstvo úspešných small cap produktov a stratégií.

Unikátna investičná stratégia

Ako teda nechať peniaze efektívne pracovať? Prostredníctvom nástrojov kolektívneho investovania, ktoré sú riadené investičnými manažérmi a kontrolované Národnou bankou Slovenska, môžete spojiť svoje finančné prostriedky s ostatnými drobnými investormi a spoločne nakúpiť akcie najrôznejších firiem alebo ich môžete požičať za zaujímavý úrok napríklad rôznym štátom vo forme dlhopisov. Na kvalitu zloženia investičného portfólia a jeho aktívnu správu dohliada odborník z AXA. Vy však v žiadnom okamihu neprestávate svoje finančné prostriedky vlastniť. Týmto spôsobom pracujú peniaze pre svojich majiteľov v zahraničí celkom bežne. Na Slovensku je však obľuba investovania stále v začiatkoch. AXA Small Cap Portfolio je výhodný nástroj, ako svoje financie dlhodobo zhodnocovať. „Naši klienti navyše môžu vývoj svojho portfólia sledovať na internete a z pohodlia domova zadávať i odkupy  podielových listov,“ dodáva Miroslav Tamáš. 

Výhody:

  • Unikátna investičná stratégia vytvorená tými najskúsenejšími investičnými manažérmi finančnej skupiny AXA, zahrňujúca vybrané portfólio firiem s malou tržnou kapitalizáciou. Hlavnými výhodami týchto firiem sú schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa podmienky trhu a inovatívnosť. Ich  podceňovanie voči veľkým firmám môže viesť k vyšším výnosom.
  • Najmenej 2/3 portfólia sú tvorené small a mid cap spoločnosťami z celého sveta. Dôraz je kladený predovšetkým na rozvinuté trhy s dobrým ekonomicko-politickým zázemím pre podniky tejto veľkosti.
  • Investičný program je vhodný pre dlhodobé i pravidelné investovanie. Minimálna odporúčaná dĺžka investičného horizontu je 7 a viac rokov.
  • Priemerný ročný výnos za posledných 10 rokov na small caps trhoch je 7,55 %.*