7. Liptovsko-oravské lekárnické dni Lekárnici diskutovali nielen o farmakoterapii obličiek, ale aj o zachovaní slobodného lekárnictva na Slovensku

0
1309

Počas uplynulého víkendu Slovenská lekárnická komora, Regionálna lekárnická komora Žilina, Miestna lekárnická komora Liptovský Mikuláš, Miestna lekárnická komora Dolný Kubín, Slovenská farmaceutická spoločnosť, Spolok farmaceutov Martin a generálny reklamný partner podujatia UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zorganizovali už 7. Liptovsko-oravské lekárnické dni v Demänovskej doline, kde sa stretlo vyše 200 slovenských lekárnikov, aby sa venovali problematike ochorení obličiek a ich farmakoterapie. Súčasťou dvojdňového stretnutia lekárnikov boli dva odborné workshopy zamerané na správnu prípravu liečiv a biochemické merania.

Ústrednou témou tohto ročníka Liptovsko-oravských lekárnických dní boli Obličky a farmakoterapia. V prvých blokoch prednášok lekárnici spoznali obličky cez pohľad klinického biochemika a podrobne sa zoznámili novinkami v oblasti farmakoterapie obličiek vrátane dialýzy, farmakoterapie kombinovaných ochorení v spojení s ochorením obličiek či ich transplantácie.

V priebehu prvého dňa Martin Pafčo (UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť) vystúpil s prednáškou na priblíženie projektu Lekárne lekárnikom. Jeho hlavnou úlohou je udržanie slobodného a nezávislého výkonu povolania lekárnika. V čase kedy narastá počet farmaceutov ako zamestnancov, odborných zástupcov zdravotnícky neodborných majiteľov, práve zachovanie vlastníctva lekárni rukách farmaceutov je v prospech slovenského pacienta. Unipharma sprostredkuje predaj resp. nákup lekárne, poskytne právne poradenstvo, ale hlavne prefinancuje celý obchod za férových podmienok. Celý projekt, ale aj ostatné aktivity lekárnickej distribúcie sú týmto v súlade s Chartou Európskej lekárne. „Lekárnik má byť majiteľom lekárne, aby sa zabránilo tým záujmom, zasahujúcim do výdaja liekov, ktoré nie je spojené s verejným zdravím.“

Druhý prednáškový deň  zahájil Andrej Kuklovský, riaditeľ Plus Lekáreň prezentáciou o stratégií, víziách a cieľoch družstva nezávislých lekárnikov. Nielen aktivita lekárnickej distribúcie je kľúčová pre zachovanie slobodného výkonu lekárenstva ako stavovskej odbornej

profesie podieľajúcej sa na zachovaní verejného zdravia. Nevyhnutá je aktivita samotných lekárnikov. V jednote je sila a družstvo Plus Lekáreň má dnes významnú pozíciu na farmaceutickom trhu. Táto silná pozícia je nástrojom k obchodným vyjednávaniam s výrobcami liekov. Prínosom je následne ekonomická stabilita a prosperita združených lekárnikov.

Podujatie vyvrcholilo panelovou diskusiou v závere podujatia, kde živo diskutovali zástupcovia zo Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR, Slovenskej lekárnickej komory, Odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Žilina, FaF UK Bratislava, družstva PLUS Lekáreň a Družstva lekární či nezávislosť lekárnika je už minulosťou, alebo má svoje oprávnené miesto aj v budúcnosti.