Umenie nájdené v črepoch rozbitých okien

0
2239

Španielský umelec Pejac sa nezmieril s pohľadom na rozbité okná opustenej fabriky a do rozbitých okien zakomponoval lietajúce vtáky.