Ako zvládnuť chronickú bolesť chrbta

0
5965

Každý z nás sa v priebehu života stretne s bolesťou. Väčšinou sa s takouto situáciou stretávame už v útlom veku. Vďaka bolestivému zážitku tak získavame neoceniteľné a nezastupiteľné skúsenosti. Bolesť je vždy individuálna. Vedecky je dokázané, že rozdielne vnímajú bolesť muži a ženy, ale aj etnické skupiny.

Vo všeobecnosti môžeme bolesť rozdeliť na náhlu (akútnu) a chronickú. Akútna bolesť je bolesť s náhlym nástupom a predvídateľným koncom. Je silná a trvá pomerne krátky čas. Chronická bolesť je dlhotrvajúca, často nevymizne a má mnoho podôb. Nemá charakter varovného signálu. Základné ochorenie odznie alebo prejde do chronického štádia, no bolesť pretrváva. Odhaduje sa, že chronickou bolesťou trpí 8-10% obyvateľov. Chronická bolesť, bez ohľadu na svoj pôvod, má negatívny vplyv na ľudskú existenciu, obmedzuje aj aktivity bežného života a devastuje celkovú kvalitu života. Bolesť je pocit, ktorý zraňuje.

Bolesti pohybového aparátu sú najčastejšou príčinou bolesti v súčasnej ľudskej populácii a patria medzi najrozšírenejšie chronické bolesti. Telesná hypoaktivita a statické preťažovanie umocňované duševným vyčerpávaním a stresom, t.j. psychofyzická nerovnováha, sa dnes považujú za rozhodujúce faktory zapríčiňujúce vznik chorôb  pohybového systému.  K ďalším príčinám bolesti chrbta patria aj poranenia, stavy po poraneniach, osteoporóza, reumatické ochorenia, zápaly, ale aj zmeny životného štýlu.

Čo by mali vedieť o našej bolesti tí, ktorí nás ošetrujú

 • Ako dlho bolesť trvá? (koľko dní, týždňov, mesiacov, rokov?)
 • Kedy bolesť vznikla? (po úraze, po operácii)
 • Aká je intenzita Vašej bolesti? (mierna, silná, neznesiteľná)
 • Ako by ste bolesť charakterizovali? (tupá, pálivá, pulzujúca, tlaková, zvieravá, kŕčovitá, ostrá, zdrvujúca, vyžarujúca, prenikavá, dusivá, bodavá, nepretržitá, úporná, prechodná)
  • Kde bolesť vyžaruje? (do dolnej alebo hornej končatiny)
  • Čo Vám spôsobuje zmiernenie alebo zhoršenie bolesti? (teplo, chlad, práca, poloha, spánok)
  • Čo pociťujete, keď máte bolesť? (smútok, únavu, strach, nevoľnosť, potenie, slabosť, hnev)
  • Máte okrem bolesti aj iné ťažkosti? (nervozitu, nechuť do jedla, úbytok hmotnosti, problémy s močením, nepravidelnú stolicu)

„Bolesť sa dá ľahko vydržať, pokiaľ ide o bolesť niekoho iného“

Spôsoby zmiernenia bolesti bez liekov

 • Relaxácia zmierňuje bolesť alebo zabraňuje jej zhoršeniu tým, že znižuje napätie vo svaloch. Môžete napríklad vedome striedať vdych (spôsobuje napätie svalov) alebo výdych, ktorý svaly uvoľňuje, alebo dýchať pomaly, rytmicky. Relaxácia je jadrom rehabilitačného programu.
 • Stimulácia pokožky: dlaňou si pevne do kruhu masírujte oblasť okolo miesta bolesti (vyvarujte sa však začervenaných, podráždených a opuchnutých oblastí). Môžete pritom použiť masážne mentolové prípravky.
 • Psychologické postupy ako autogénny tréning, muzikoterapia, aromaterapia.
 • Fyzikálne postupy, ku ktorým patrí napríklad TENS (transkutánna elektrická nervová stimulácia). Je to technika, pri ktorej sa slabší elektrický prúd aplikuje na pokožku pomocou zariadenia napojeného na dve elektródy. REBOX je prenosný elektroterapeutický prístroj  obsahujúci dve elektródy – jednu valcovú, ktorú drží pacient v navlhčenej dlani a druhú dotykovú, ktorú terapeut prikladá na liečené miesta. Jeho významnou vlastnosťou je nielen liečenie, ale aj získavanie informácií z tkaniva počas liečby. Procedúra trvá 5-12 minút.
 • Akupunktúra čiže vpichovanie špeciálnych ihiel do tela v určitých bodoch, do rôznej hĺbky a pod rôznym uhlom.
 • Akupresúra znamená stimuláciu jednotlivých bodov prerušovaným tlakom.
 • Prikladanie baniek (vákuumterapia) predstavuje stimuláciu akupunktúrnych bodov podtlakom. Liečenie bankami alebo bankovanie znamená prikladanie sklenených guľových nádobiek s nahriatym vzduchom. V nich sa ochladzovaním vytvorí podtlak, ktorý spôsobí prisatie banky na pokožku.
 • Rehabilitačné techniky využívajúce pôsobenie tepla, chladu, trakcie, pohybovú alebo manuálnu liečbu.
 • Úľavová poloha, napríklad v polohe na chrbte sa podložením tvrdého vankúša dosiahne zvýšené ohnutie v krížoch, ktoré pomáha uvoľniť svalstvo chrbta.

Ako zmierniť bolesť pomocou liekov

Najlepším spôsobom zvládnutia bolesti, je predísť jej vzniku alebo stupňovaniu. Rôzne lieky proti bolesti (analgetiká) začínajú pôsobiť po rozlične dlhom čase. Zmiernenie bolesti závisí od druhu a dávky lieku a od toho, ako často liek užívate. Väčšina analgetík sa užíva vo forme tabliet, kvapiek, kapsúl, čapíkov, krémov, ale nachádzajú sa aj v injekčnej forme alebo ako náplasť, z ktorej sa liek uvoľňuje do organizmu cez pokožku.

Aplikácia liekov do chrbticového kanála

 • shutterstock_MIX_bolest_krk_800pxPri tzv. spinálnej anestézii sa liek podáva medzi miechové korene a miechové obaly priamo do mozgovo-miechového moku v chrbticovom kanáli pomocou tenkej ihly zavedenej v úrovni dolných driekových stavcov. V tomto mieste nehrozí poranenie miechy, lebo miecha sa končí v oblasti prvého alebo druhého driekového stavca a v mozgovo-miechovom vaku sa nachádza iba mozgovo-miechový mok a nervové korene.  Pri aplikácii liekov touto metódou dochádza k zníženému vnímaniu dolných končatín a k obmedzeniu pohybu. Vzniká pocit, že dolné končatiny nie sú súčasťou tela. Tento stav trvá len niekoľko hodín, potom sa citlivosť vracia do pôvodného stavu.
 • Aplikácia liekov do epidurálneho priestoru znamená blokádu vedenia pocitu bolesti, tepla a chladu. Nástup účinku je do 20 minút a efekt pretrváva niekoľko hodín. Môže sa uskutočňovať na úrovni driekových, hrudných i krčných stavcov.
 • Blokáda periférnych nervov predstavuje blokovanie priebehu nervov, a to buď podráždením nervu hrotom ihly alebo pomocou neurostimulátora.
 • Kaudálne tlakové blokády sú série aplikácií postupne sa zvyšujúceho objemu riedeného lokálneho anestetika epidurálne cez sakrálny kanál.

Druhy nervových blokád

1. jednorazová: spočíva v aplikácii liečebnej látky iba raz pri vpichu, bez možnosti opakovaného podania.

2. kontinuálna: pri tomto type blokády sa cez zavedenú ihlu zavedie tenký katéter, ktorý slúži na opakované podávanie anestetika bez nutnosti ďalšieho vpichu.

Čo robiť, aby ochorenie znovu nevzniklo

 • Vyhýbajte sa náhlym a prudkým pohybom, ako sú napr. skoky alebo predklon.
 • Chráňte sa pred vlhkom a chladom, najmä nohy, driekovo-krížovú i krčnú oblasť.
 • Nedvíhajte ťažké predmety v predklone. Tieto treba vždy dvíhať s pokrčením dolných končatín.
 • Nezotrvávajte dlho v stereotypnej polohe ako je napr. dlhé sedenie, státie, ale meňte postoj. Pri práci posediačky aspoň raz za hodinu vstaňte.
 • Nesedávajte v mäkkých kreslách a pri nízkych písacích stoloch.
 • Spávajte v posteli s tvrdým matracom.
 • Pravidelné cvičenie je prostriedok, ktorý spevňuje svalstvo a zlepšuje jeho pružnosť. Zo športov sa odporúča najmä plávanie, bicyklovanie, turistika, lyžovanie, gymnastika a beh.
 • Pri nástupe do práce sa zo začiatku stráňte výkonov, ktoré vyžadujú mimoriadnu námahu a prudké pohyby. Krátke cvičenia počas pracovného času majú veľmi priaznivý vplyv na celkovú motoriku.
 • Dbajte na správne držanie tela.
 • Pravidelne užívajte predpísané lieky a absolvujte lekárske kontroly.