Nová a účinná liečba úniku stolice prvýkrát na Slovensku

0
1565

Fakultná nemocnica (FN) Trnava pristúpila ako prvá na Slovensku k novej metóde liečby pacientov s inkontinenciou stolice. Pacientka už zaznamenala veľké zlepšenie zdravotného stavu. Použitá sakrálna neuromodulácia spočíva v zavedení stimulačnej elektródy k sakrálnemu (krížovému) nervu pacienta a v podprahovej elektrostimulácii nervu. Výsledkom je pozitívne ovplyvnenie, zlepšenie alebo úplne vyliečenie inkontinencie stolice. V niektorých prípadoch dokonca rieši aj pridruženú inkontinenciu moču. Progresívnu metódu, ktorá bola za týmto účelom aplikovaná prvýkrát na Slovensku, reprezentuje vysoká úspešnosť liečby až do 80 % prípadov.

Nová metóda podlieha prísnym indikačným kritériám a k výkonu sa pristupuje až po vyčerpaní všetkých ostatných, operačných aj neoperačných (konzervatívnych) metód liečby. Správne zavedená elektróda, o funkčnosti ktorej sa zdravotnícky tím presvedčí ešte v priebehu operačného zákroku, je napojená na malý generátor. Ten je spočiatku pripevnený na opasok, neskôr sa po úspešnom testovacom období implantuje pod kožu. Jeho veľkosť je len niečo väčšia ako dvojeurová minca a je umiestnený na mieste, kde pacienta nebude v budúcnosti obťažovať alebo tlačiť. U prvej slovenskej pacientky, ktorá podstúpila tento zákrok kvôli úniku stolice, lekári už zaznamenali výrazné zlepšenie zdravotného stavu, teda aj dobrú kontrolu úniku stolice. Zlepšenie už samozrejme postrehla aj pacientka od prvého dňa implantácie.

„Cítim sa oveľa lepšie. Určite časom príde ďalšie zlepšenie, ako mi hovorili lekári. Telo si určite musí na to zvyknúť. Veľký dosah to však má najmä na psychiku. Keď človek žije s takýmto problémom, tak to musí postupne z hlavy vymazať. To je veľmi pozitívne,“ povedala pacientka po podstúpení druhej fázy liečby.

MUDr. Andrej Dobrovodský, primár Komplexu operačných sál a centrálnej sterilizácie FN Trnava, popísal proces celej liečby: „Liečba prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze, skúšobnom období, implantujeme pacientovi dočasnú elektródu. Počas dvoch týždňov sledujeme stav pacienta, jeho reakcie a zmeny stavu. O všetkom si pacient vedie denník, ktorý sme pre neho pripravili. Ak dôjde aspoň k 50 % zlepšeniu zdravotného stavu, teda lepšej kontrole únikov stolice, pristúpime k druhej fáze liečby, kedy na už zavedenú elektródu pripojíme minimalizovaný generátor. Ten voperujeme pod kožu. Výsledkom je len diskrétna jazvička. Elektróda ani generátor pacienta neobmedzujú v bežnom živote, dokonca ani v športových aktivitách.“

Vedenie nemocnice sa snaží o neustále zlepšovanie zdravotnej starostlivosti a o rozširovanie spektra poskytovaných zdravotných výkonov. „V ostatnom období sme začali s viacerými novými výkonmi a vyšetreniami. Je veľmi dôležité, že naši zamestnanci sú otvorení voči novým aktivitám a celkovému progresu nemocnice. Iniciatíva často prichádza práve z ich strany. S ohľadom na neustály pokrok v zdravotníctve je stále kam napredovať. Najväčšou motiváciou je však vždy spokojnosť pacienta a zlepšenie jeho kvality života. V tomto prípade to vyzerá byť na veľmi dobrej ceste,“ povedal Ing. Martin Tabaček, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava.

Významne nápomocní pri realizácii tejto pokrokovej liečby inkontinencie stolice na Slovensku boli zamestnanci spoločnosti Medtronic Slovakia, s.r.o., ktorá dodáva špeciálny zdravotnícky materiál, čiže samotnú neurostimuláciu. Školení pracovníci boli nápomocní pri príprave materiálu pre pacientku, celý proces koordinovali, poskytli doživotnú možnosť konzultácií a nastavovanie generátora diaľkovým ovládaním.