Zelené strechy zlepšia celkovú klímu v dome a zvýšia jeho estetiku

0
1245

Ku každému rodinnému domu neodmysliteľne patrí aj kúsok zelene. Najnovšie to už nemusí byť len pestovaný trávnik či záhony plné pestrofarebných kvetov. Zazelenať sa a zakvitnúť totiž môžu aj strechy, ktoré boli doteraz len nevyužitým priestorom. Extenzívne zelené strechy môžu byť príjemným oživením rodinných domov. Navyše majú množstvo predností: prispievajú k zdravej klíme, zadržujú zrážkovú vodu, chránia pred teplom či chladom, znižujú náklady domácnosti na vykurovanie i klimatizáciu a redukujú šírenie hluku. Navyše zvyšujú protipožiarnu ochranu rodinného domu, filtrujú škodliviny v ovzduší a chránia povlakovú krytinu pred výkyvmi teploty a UV žiarením.

Zelená strecha sa doteraz vyznačovala zvýšenými nákladmi na jej návrh a realizáciu, zvýšenou statickou záťažou na nosnú konštrukciu, ale aj intenzívnou a drahou údržbou. „Dnes však existujú dodávatelia, ktorí zákazníkom dodajú komplexné riešenie zelenej strechy vrátane hydroizolácie, tepelnej izolácie, drenážnej a retenčnej vrstvy a vegetačných rohoží. Navyše, takéto riešenie nemusí zaťažovať strešnú konštrukciu. Zelená strecha Icopal neobsahuje žiadny strešný substrát, váha celej skladby je tak 4x menšia. Celková hmotnosť nového systému zelenej strechy je iba 55 kg/m2, a preto si nevyžaduje navrhovanie staticky náročných konštrukcií,“ vysvetľuje Ing. Jaroslav Vaňo, produktový manažér Icopal a.s.

Na plochú i šikmú strechu

Vegetačnú strechu možno realizovať na plochej i šikmej streche. Pri vyšších sklonoch striech je však nutné dostatočne zabezpečiť vegetačnú vrstvu, aby nedošlo k jej zosuvu. Na vegetačné strechy možno použiť intenzívnu alebo extenzívnu zeleň, v závislosti od spôsobu využívania strechy. Extenzívna zeleň je forma vegetácie, ktorá sa dokáže udržať a rozvíjať sama a má schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam. Vyznačuje sa nenáročnou vegetáciou s výškou vegetačného súvrstvia v rozpätí 60 až 150 mm. Intenzívna zeleň zahrňuje zatrávnené plochy, kríky a v ojedinelých prípadoch aj stromy s výškou vegetačného súvrstvia viac ako 300 mm. „Na šikmé strechy s väčším sklonom sú vhodnejšie trávnaté porasty alebo machy. Naopak pri plochej streche sú možnosti výberu vegetácie širšie, pretože plochá vegetačná strecha môže slúžiť aj ako záhrada,“ hovorí J. Vaňo.

Nenáročná starostlivosť

Spôsob starostlivosti o vegetačnú strechu závisí vždy od druhu vegetačnej strechy a jej ozelenenia. Intenzívne vegetačné strechy si vyžadujú pravidelnú údržbu, tak ako akákoľvek iná záhrada, t. j. kosenie trávnika, strihanie kríkov a stromov, pravidelné odstraňovanie buriny, hnojenie a zavlažovanie. Naproti tomu extenzívna strecha je prakticky bezúdržbová. Takéto strechy stačí raz za rok aplikovať vhodné hnojivá a jednorazovo skontrolovať a vyčistiť strešné odtoky.

Tip od nás: Komplexná Zelená strecha Icopal

Inovačný charakter komplexného systému Zelená strecha Icopal spočíva v dodávke a montáži všetkých prvkov, vrátane rastlinnej vrstvy. Zelenú strechu pritom možno aplikovať na šikmú, ale aj plochú strechu. Základným prvkom skladby je dvojvrstvový systém hydroizolácie, ktorého súčasťou sú asfaltované pásy Graviflex 5,2 Green Roof alebo Graviflex 4,2 Green Roof. Sú to nataviteľné asfaltované modifikované pásy s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov rastlín s vynikajúcimi fyzikálno-mechanickými parametrami. Výnimočnou zložkou systému zelenej strechy Icopal je retenčno-drenážna časť strechy tvorená z rohoží ICODREN 10 Speed Drainage®SBS (nevyhnutná iba pre ploché strechy) a systému netkanej geotextílie Icomat 140. Unikátny charakter vrstvy Icomat 140spočíva v súčasnej retenčnej aj drenážnej funkcii a vo vnútornej cirkulácii vzduchu. Zabezpečuje trojnásobne dlhší čas vysychania ako substrát, čo poskytne rastlinám dostatok vlahy na dlhší čas. V prípade použitia na plochých strechách sa vrstva Icomat 140 skladá zo sústavy 7 vrstiev geotextílie, pri šikmých strechách z 10 vrstiev. Zelená časť v systéme Zelená strecha Icopal je tvorená predpestovanou vegetačnou rohožou, ktorá je v okamihu dodania na miesto určenia na 70 až 100 % pokrytá zeleňou. Nie je potrebné čakať 5-6 mesiacov, aby rastliny vyrástli. Vegetáciu tvoria najmä machy, rôznofarebné rozchodníky a kvitnúce byliny, ktoré sa dokážu udržať a rozvíjať sami a majú schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam. Rohože, ktoré sú v danom systéme používané sú navyše odolné proti šíreniu buriny. Montáž systému Zelená strecha Icopal je rýchla a jednoduchá, pričom strecha je schopná plniť svoju funkciu ihneď po ukončení inštalácie.

Plusy komplexného systému Zelená strecha Icopal

  • dodávka a montáž všetkých prvkov vrátane rastlinnej vrstvy
  • prijateľná cena
  • jednoduchá a rýchla montáž
  • odolnosť systému proti vonkajšiemu ohňu
  • minimálna údržba raz ročne
  • zelená rastlinná vrstva sa na streche rozvinie z hotového návinu
  • vegetačné rohože so značnou regeneračnou schopnosťou a odolnosťou proti šíreniu buriny
  • použitie kvalitných asfaltovaných pásov v systéme hydroizolácie
  • unikátna retenčno-mikrodrenážna vrstva
  • systém eliminuje nutnosť použitia ťažkého minerálneho substrátu, a tým aj nadmerné zaťaženie stavebnej konštrukcie už v etape projektovej prípravy

Zdroj foto: Icopal a.s.