V trnavskej nemocnici vznikne špecializované Sexuologické pracovisko

0
1029

Na konferencii XI. Lábadyho sexuologické dni, ktorá sa uskutočnila v Trnave, bol oznámený vznik špecializovaného Sexuologického pracoviska vo Fakultnej nemocnici Trnava. Bude slúžiť na riešenie celého súboru sexuologických problémov. Na uzavretom 12-lôžkovom oddelení budú v rámci súdom nariadenej ochrannej liečby umiestnení sexuálni devianti, ktorí budú podstupovať špecializovanú liečbu s cieľom zníženia recidívy a zvýšenia možnosti reintegrácie do spoločnosti. Pracovisko poskytne zázemie na pomoc obetiam sexuálneho násilia, na liečbu sexuálnych dysfunkcií, na poradenstvo pacientom s HIV/AIDS atď.

Vytvorenie Sexuologického pracoviska, ktoré bude prvé svojho druhu na Slovensku, oznámil na konferencii štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Mario Mikloši a riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický. Na rekonštrukčné práce a zabezpečenie materiálno-technologického vybavenia uvoľní Ministerstvo zdravotníctva SR takmer 500 000 EUR.

„Bez špecializovanej liečby je recidivita pacientov do jedného roku 80 %. Po tejto liečbe je do dvadsiatich rokov 17 %. Takže tie peniaze sú veľmi dobre vynaložené,“ konštatoval na margo liečby sexuálnych deviantov prof. Peter Weiss, uznávaný sexuológ z Českej republiky, kde s týmto druhom liečby majú dlhoročné skúsenosti. „Konečne došlo k tomu, že aj na Slovensku bude vybudovaný špecializovaný ústav lekárskej sexuológie. Je to dôležité nielen v starostlivosti o pacientov, ale tiež v starostlivosti o budúce generácie,“ zhodnotil prínos Radim Uzel, popularizátor sexuológie a riaditeľ Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnu výchovu.

Vedenie Fakultnej nemocnice Trnava momentálne pripravuje projektovú dekoumentáciu a následne pristúpi k verejnému obstarávaniu rekonštrukčných prác a materiálno-technologického vybavenia. Spustenie pracoviska je naplánované približne v polovici roku 2016.

„Deviant, ktorý nedostáva adekvátnu liečbu, je časovaná bomba pre spoločnosť. Najčastejšími problémami, ktoré riešime, je pedofília, patologická sexuálna agresivita alebo sadizmus,“ vysvetľuje Dana Šedivá, primárka Psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava, pod ktoré bude pracovisko patriť. „Pracovisko bude spustené krátko po ukončení rozsiahlych rekonštrukčných prác na mnohých oddeleniach a klinikách, čo bude jeden z ďalších významných momentov rozvoja našej nemocnice,“ zhodnotil riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický. „Po uskuotčnení týchto projektov dostanú pacienti v budúcom roku do užívania nemocnicu opäť vo vyššom štandarde,“ uzavrel Neštický.