V lete deti utrpia dvojnásobne viac úrazov

0
920
????????????????????????????????????

Rodičia môžu deti chrániť prevenciou a vhodne vyskladaným poistením

Leto je podľa štatistiky úrazov pre deti najrizikovejším obdobím. V porovnaní so školským rokom je počet úrazov počas prázdnin dvojnásobný. Štatisticky najrizikovejší je čas medzi 14. a 18. hodinou, kedy sú deti často bez dozoru dospelého. Ročne musí byť kvôli úrazu ošetrených v ambulancii či nemocnici 200-tisíc detí ročne, štatisticky každé piate dieťa. Vzhľadom na vysoký počet hospitalizácií a vážnych úrazov sa poistná ochrana detí stáva nevyhnutnosťou, najmä v dovolenkovom období.

Podľa prieskumu NN Životnej poisťovne má až deväť z desiatich rodičov strach, že sa ich dieťaťu stane úraz. Napriek tomu len polovica (56 %) poisťuje svoje deti pre prípad úrazu. Ak si chce rodič užiť pokojné leto s deťmi bez následkov, odporúča sa dieťa poistne chrániť, napríklad kombináciou štyroch pripoistení:

  1. Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa: denné odškodné za  hospitalizáciu z dôvodu choroby alebo úrazu vo výške od 5 do 34 eur. Ak je dieťa choré alebo utrpí úraz a musí byť hospitalizované, dostáva dieťa za každý deň dohodnuté poistné plnenie.
  2. Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa s progresiou v prípade hospitalizácie: za každý deň liečenia úrazu vyplatí poisťovňa pevnú sumu (v prípade pobytu v nemocnici poisťovňa denné odškodné navýši).
  3. Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresiou: Trvalé následky vyžadujú dlhodobú starostlivosť o chorého člena rodiny, poistenie ju pomáha financovať.
  4. Pripoistenie kritických chorôb: V prípade závažnej choroby získa rodina financie (percento z poistnej sumy v závislosti od diagnózy) na dlhodobú starostlivosť o dieťa.

Je dôležité myslieť na zabezpečenie plynulého chodu domácnosti pre prípad dlhodobého výpadku príjmu. „Sú to práve trvalé následky spôsobené úrazom alebo kritickou chorobou, ktoré rodinu často pripravia o pravidelný príjem a spôsobia i dlhodobé náklady na starostlivosť o chorého člena rodiny. Práve v takejto situácii dokáže životné poistenie účinne pomôcť. Vyplatenú poistnú sumu môže rodič použiť, ak bude musieť tráviť dni s dieťaťom v nemocnici. Finančné prostriedky z poistenia dieťaťa môžu tiež poslúžiť ako kompenzácia poplatkov za hospitalizáciu alebo ich možno použiť na kúpu zdravotníckych pomôcok či rehabilitáciu. Správnym nastavením poistnej ochrany, môže byť finančná strata minimálna,vysvetľuje Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

No kľúčové je aj správne nastavenie poistnej sumy, ideálne vo výške 3-násobku ročného príjmu rodiča, ktorý sa v prípade trvalých následkov alebo choroby musí o dieťa celodenne starať. Podľa štatistík NN Životnej poisťovne sa však Slováci poisťujú pri trvalých následkoch úrazu priemerne len na 11 654 eur, čo je dokonca menej ako pre prípad úmrtia (12 378 eur). Pre porovnanie – človek s priemernou mzdou 839 eur by sa pre prípad trvalých následkov úrazu mal chrániť poistnou sumou 30 204 eur.

Pediatrička Zuzana Košťálová radí:

„Nepodceňujte očkovania, naučte deti pohybovať sa v prírode a pozor aj na klimatizáciu.“

Podľa pediatričky môžu rodičia mnohým problémom zabrániť prevenciou. V lete lekári najčastejšie u detí riešia otras mozgu, pomliaždeniny, vyvrtnuté členky a zlomeniny. „Rodičia pri bicyklovaní často zanedbávajú prilby, zákon pritom hovorí, že deti do 15 rokov musia nosiť prilbu,“ upozorňuje Z. Košťálová. Dodáva, že malí cyklisti či korčuliari určite pri páde ocenia chrániče lakťov a kolien. Navyše, deti do 10 rokov je vhodné púšťať von len v sprievode niekoho staršieho. „Podľa výskumov sa schopnosť hĺbkového stereoskopického videnia vyvíja až okolo 10. roku života dieťaťa. Menšie deti často nedokážu odhadnúť rýchlosť idúceho auta a ani odlíšiť stojace vozidlo od idúceho. Práve preto je správne, ak je s nimi vonku i staršia osoba.“ Nemusí to byť vždy rodič, pomôže aj starší súrodenec či kamarát.

Leto však nie je len o úrazoch, ale aj chorobách. „Mnohé sú podmienené zvýšenou konzumáciou chladených nápojov a zmrzliny a aj zvýšeným používaním klimatizácie,“ vysvetľuje pediatrička. S klimatizáciou to teda v lete netreba preháňať – rozdiel medzi teplotou v aute či miestnosti a vonkajším prostredím by nemal presiahnuť 5 až 7 °C, inak môže telo dostať šok. Dôležité je tiež nechať klimatizáciu pravidelne dezinfikovať, aby do vzduchu nešírila nežiaduce baktérie, plesne či mikroorganizmy.

Dôležitú rolu pri ochrane hrajú i povinné očkovania. „Na odporučené očkovania sa často zabúda, a pritom môžu zachrániť život. Ide najmä o očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, meningokokom a žltačke typu A, ktorých výskyt v teplejších mesiacoch narastá,“ vysvetľuje doktorka.

Pokiaľ ide o riziko úrazov v prírode, tie môžeme zmierniť výletmi či „trénovaním“ pohybu v teréne v prítomnosti rodičov. „Úplne najbazálnejšou vecou, ktorú môžete urobiť pre ochranu svojich deti, je zaobstarať im kvalitnú a pevnú obuv, ktorá znižuje riziko pošmyknutia a pádu,“ radí Z. Košťálová. Dôležité je tiež naučiť deti, čo robiť, ak napríklad okolo nich krúži osa a ako odplašiť dupaním prípadných hadov na lúke.

Zdroje: Národné centrum zdravotníckych informácií, interné štatistiky NN SR, prieskum NN Životnej poisťovne „Detské kritické choroby a úrazy“ z marca 2014 na vzorke 800 respondentov.