Trnavská nemocnica definitívne rieši veľký problém parkovania

0
891

Fakultná nemocnica Trnava dnes požiadala o stavebné povolenie na nové parkovisko, ktoré vytvorí 43 parkovacích miest pre pacientov zdravotníckeho zariadenia. Po vydaní stavebného povolenia pristúpi vedenie nemocnice k spusteniu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Parkovisko by malo byť verejnosti prístupné už na jar 2015 a pre pacientov nemocnice bude bezplatné.

Do riešenia statickej dopravy sa významne zapojili zástupcovia mesta Trnava, najmä jeho architekti a viceprimátor Ing. Bystrík Stanko. Spolupráca s mestom je dôležitá v čiastkových krokoch, akým je napríklad výber vhodného umiestnenia, ale aj v kontexte riešenia celej dopravnej situácie v okolí nemocnice. V súčasnosti sa pracuje na realizácii dopravnej štúdie a na riešení vlastníckych vzťahov niektorých dopravných komunikácií z dôvodu vytvorenia ďalších parkovacích miest pre pacientov nemocnice v priebehu roka 2015.

„V riešení situácie parkovania pre pacientov trnavskej nemocnice chceme byť nápomocní v čo najväčšej miere. Zaslúžia si to najmä pacienti, ktorí by sa v ťažkých chvíľach parkovaním zaoberať nemali, ale taktiež samotné mesto Trnava, ktoré musí byť pripravené vyhovieť požiadavkám obyvateľov,“ povedal o spolupráci s nemocnicou viceprimátor mesta Trnava Ing. Bystrík Stanko.

„Veľmi ma teší, že sme sa so zástupcami mesta Trnava zhodli na konkrétnych riešeniach tejto situácie. Spoločne sme našli východisko, ktoré sleduje v prvom rade požiadavky pacientov Fakultnej nemocnice Trnava,“ zhodnotil situáciu Ing. Martin Tabaček, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava.

Vybudovanie nového parkoviska, ktoré bude sprístupnené na jar 2015, je iba prvým krokom v rámci riešenia statickej dopravnej situácie v okolí a areáli Fakultnej nemocnice Trnava.