Štúr-žúr: Jazykovedný ústav oslávi Ludevítove narodeniny

0
1151

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV oslávi 200. výročie narodenia svojho patróna multižánrovým kultúrnym podujatím Štúr-žúr. Festival, ktorý sa uskutoční 21. mája 2015 v čase od 12.00 do 22.00, premení Rudnayovo námestie v Bratislave na štúrovský žúr plný slov, hudby, filmu i divadla.

Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti osobnosť Ľ. Štúra rôznymi formami a poukázať na jeho odkaz vo viacerých oblastiach súčasnej spoločnosti, a to prostredníctvom hovoreného slova, hudby, divadla, filmu, výtvarného umenia, fotografie, módy a pod. Na pódiu sa v rozhovoroch s moderátorkou Luciou Satinskou vystriedajú Sibyla Mislovičová, Emília Vášáryová, Dušan Jamrich, Ludwig Bagin, Rado Ondřejíček, Robo Roth a ďalšie osobnosti, pre ktoré sa stal tento slávny jazykovedec inšpiráciou. PhDr. Lucia Satinská, jazykovedkyňa a dramaturgička Štúr-žúru hovorí: „Ľudovít Štúr podnecuje množstvo aktivít aj 200 rokov po svojom narodení. Na Štúr-žúre aspoň časť z nich priblížime a ukážeme rozmanitosť jeho odkazu. Rôznorodými dialógmi o ňom i o slovenčine chceme osláviť jeho narodeniny.“ Súbežne sa budú v neďalekom kine Mladosť premietať archívne aj súčasné filmy o Ľ. Štúrovi. Večer zavŕši koncert kapely Slniečko aj s hitom Ludevít Štúr. Spestrením celej akcie budú stánky slovenských výrobcov tradičných dekoratívnych i úžitkových výrobkov so štúrovskou tematikou, kníhkupectiev, kaviarní a i. Nad festivalom prevzal záštitu starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík a podporil ho Bratislavský samosprávny kraj. Bližšie informácie o podujatí nájdete na linke www.juls.savba.sk a https://www.facebook.com/JazykovednyUstavLudovitaStura. Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, sa o osobnosti zmieňuje s nadhľadom i úctou: „Hodné obdivu sú bezpochyby jeho vodcovské schopnosti, jeho „samotvornosť“ v živote i vo vede, jeho guráž, s akou boril staromódne a plesnivé tradície a ktorú potvrdzuje výrokom „musíme tje hňilje močjari vičisťiť“.“

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV je pracoviskom, v ktorom sa v Slovenskej republike sústreďuje základný výskum spisovných aj nespisovných útvarov slovenského národného jazyka. Ústav vznikol v roku 1943, ale súčasný názov nesie až od roku 1966. Hlavnými oblasťami výskumu sú systém súčasnej slovenčiny, fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii, lexikologicko-lexikografický výskum, teória a prax jazykovej kultúry, odborná terminológia, etymológia a jazykový zemepis, dejiny jazyka, slovenské nárečia, onomastika, korpusová lingvistika a počítačové spracovanie prirodzeného jazyka. Pravidelne vydáva odborné periodiká Jazykovedný časopis, Kultúra slova a Slovenská reč a verejnosti poskytuje bezplatnú službu jazykovej poradne.