Rozhovor: Čo by ste mali vedieť pred montážou pomerových rozdeľovačov tepla

0
1068

Spoločnosť ista Slovakia, špecialista na meranie a rozpočítanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti, prináša prostredníctvom manažérky oddelenia rozúčtovania, Ireny Perneckej, najčastejšie témy a otázky, s ktorými sa v praxi stretávajú pred montážou pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) či iných určených meradiel.

ista Slovakia 01Rozpočítanie energií za teplo v praxi: pred a po inštalácii meradiel

V bytoch, kde nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače tela alebo iné určené meradlá (napr. merače tepla), sa teplo rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu bez ohľadu na to, či vlastníci bytov kúrili alebo nie. Ak sa šetrnejší užívatelia bytov správali počas vykurovacej sezóny úsporne a regulovali svoju spotrebu tepla nastavením radiátorových ventilov, mohlo sa stať, že nakoniec nedosiahli očakávané úspory, nakoľko svoje správanie nezmenili aj ich susedia, a neznížila sa tak celková spotreba tepla na bytový dom.

„V momente ak je v bytoch zabezpečené individuálne meranie, či už pomerovými meračmi tepla alebo meračmi tepla, vlastníci bytov majú možnosť svoje náklady na teplo ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty v byte a sú motivovaní k úsporám, nakoľko náklady za teplo sa im rozpočítajú na základe ich skutočnej spotreby. Z našich skúsenosti vieme potvrdiť, že po nainštalovaní pomerových rozdeľovačov tepla sa automaticky celková spotreba v bytovom dome výrazne zníži. Môže sa jednať o úspory aj 20 %,“ uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Ideálny pomer rozpočítavania energií na základe spotrebovanej energie a podlahovej plochy bytu

Pomer základnej zložky na metre štvorcové a spotrebnej zložky v bytových domoch , kde sú inštalované meradlá  je v súčasnej dobe odporúčaný vyhláškou v pomere 60 % na plochu bytu a 40 % podľa údajov z PRT. Vlastníci bytov sa však môžu dohodnúť aj na inom pomere, a v praxi túto možnosť aj často využívajú.

„Treba si uvedomiť, že ideálny pomer nie je možné stanoviť pre všetky objekty rovnako, nakoľko v rôznych objektoch nie sú zabezpečené rovnaké podmienky. Jedná sa napríklad o polohu, veľkosť, tvar domu, stavebnú konštrukciu, technické vybavenie a podobne,“ uviedla Irena Pernecká.

Legislatíva so všetkým počíta!

Pri zavádzaní PRT sa znepokojujú najčastejšie majitelia bytov prvých nadzemných podlaží, pod ktorými sa nachádzajú nevykurované priestory či majitelia rohových bytov. Nemusia sa však obávať. V legislatíve na nich nezabudli.

„Vyhláška, ktorá ustanovuje pravidlá rozpočítania množstva dodaného tepla zohľadňuje nepriaznivé polohy miestností v objekte rozpočítavania, ale aj v tomto bode dáva možnosť vlastníkom bytov dohodnúť sa inak. Okrajové, či vrchné a spodné sekcie domu sú spravidla v nevýhode, avšak je potrebné prihliadnuť aj na iné konštrukčné riešenia domov, rovnako ako na ich technický stav,“ uviedla Irena Pernecká.

Pravidlá rozpočítavania dodaného tepla sú uvedené vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z. a jej doplnenej a novelizovanej vyhláške č. 358/2009 Z. z.

Robíme dobre keď v byte nechceme PRT?

Z novely zákona o tepelnej energetike vyplýva povinnosť mať do konca tohto roka nainštalované určené meradlá alebo PRT v budovách, ktorých celková podlahová plocha je väčšia ako 500 m2 a sú zásobované centrálnym zdrojom tepla . Pokiaľ by majiteľ bytu odmietol alebo neumožnil inštaláciu či odpočet údajov, spotrebná zložka sa určí ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový vypočítaný z podlahovej plochy objektu, čo spravidla predstavuje pre takýto byt vyšší náklad na dodané teplo, ako v skutočnosti spotrebuje!

„Merania v byte prostredníctvom PRT sa v každom prípade nie je potrebné obávať. Pri dodržaní pravidiel správneho vetrania, umiestnenia nábytku, bytového textilu, či domáceho oblečenia je možné pohodlne bývať a pritom šetriť,“ uviedla Irena Pernecká.

Vzhľadom na špecifiká bytových domov existuje zo strany majiteľov bytov a správcov bytových domov mnoho osobitých otázok, ktoré súvisia so zavedením PRT. Predtým odporúčame poradiť sa s odborníkom na meranie a rozpočítanie individuálnej spotreby energie, alebo viac nájdete aj na stránke www.ista.sk.