PR agentúra MEDIA IN sa stala komunikačným partnerom Inštitútu urbánneho rozvoja

0
1035

PR agentúra Media In sa stáva komunikačným partnerom nezávislej organizácie Inštitút urbánneho rozvoja (IUR), ktorá už viac ako 4 roky buduje komunitu profesionálov v oblasti stavebníctva a developmentu. Komplexné poradenstvo v oblasti PR komunikácie má za cieľ podporiť a zviditeľniť iniciatívne návrhy IUR, odborné stanoviská k legislatíve a platným právnym normám, ako aj upozorniť na možné omyly v novelizáciách a v novo vytváraných právnych normách, ktoré by mohli ovplyvniť životné podmienky v rozvíjajúcej sa Bratislave ako aj na celom Slovensku.

Prostredníctvom PR agentúry Media In bude IUR informovať širokú verejnosť i médiá o riešeniach a aktuálnych témach s dôrazom na urbánny rozvoj Bratislavy i ostaných častí Slovenska. Jedným z významných benefitov bude poskytovanie stanovísk ku kľúčovým zámerom a stavebnej legislatíve, ako aj komplexné riešenia a návrhy pre vytvorenie potrebných pravidiel a regulácií, ktoré z dlhodobého hľadiska určia mantinely pre ďalší rozvoj slovenských miest.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré združuje profesionálov pôsobiacich v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Inštitút vznikol v apríli 2010 a sídli v Bratislave. Členmi IUR sú architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy, developeri, ako aj predstavitelia finančných inštitúcií, marketingoví odborníci, právnici a reprezentanti samospráv. IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia a sprostredkováva odborné skúsenosti svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami a verejnosťou.