Domov Komerčné články PR agentúra MEDIA IN sa stala komunikačným partnerom Inštitútu urbánneho rozvoja

PR agentúra MEDIA IN sa stala komunikačným partnerom Inštitútu urbánneho rozvoja

PR agentúra Media In sa stáva komunikačným partnerom nezávislej organizácie Inštitút urbánneho rozvoja (IUR), ktorá už viac ako 4 roky buduje komunitu profesionálov v oblasti stavebníctva a developmentu. Komplexné poradenstvo v oblasti PR komunikácie má za cieľ podporiť a zviditeľniť iniciatívne návrhy IUR, odborné stanoviská k legislatíve a platným právnym normám, ako aj upozorniť na možné omyly v novelizáciách a v novo vytváraných právnych normách, ktoré by mohli ovplyvniť životné podmienky v rozvíjajúcej sa Bratislave ako aj na celom Slovensku.

Prostredníctvom PR agentúry Media In bude IUR informovať širokú verejnosť i médiá o riešeniach a aktuálnych témach s dôrazom na urbánny rozvoj Bratislavy i ostaných častí Slovenska. Jedným z významných benefitov bude poskytovanie stanovísk ku kľúčovým zámerom a stavebnej legislatíve, ako aj komplexné riešenia a návrhy pre vytvorenie potrebných pravidiel a regulácií, ktoré z dlhodobého hľadiska určia mantinely pre ďalší rozvoj slovenských miest.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré združuje profesionálov pôsobiacich v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Inštitút vznikol v apríli 2010 a sídli v Bratislave. Členmi IUR sú architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy, developeri, ako aj predstavitelia finančných inštitúcií, marketingoví odborníci, právnici a reprezentanti samospráv. IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia a sprostredkováva odborné skúsenosti svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami a verejnosťou.