LOZ Trnava zastrašuje a zavádza verejnosť

0
1362

Vyjadrenie, ktoré médiám poskytol predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) v Trnave Patrik Princ a v ktorom konštatuje, že vedenie Fakultnej nemocnice Trnava pristupuje k situácii s výpoveďami sestier laxne a nemá plán zabezpečenia zdravotnej starostlivosti po uplynutí výpovednej doby sestier, nekorešponduje s reálnou situáciou a nereprezentuje názor lekárov a vedenia Fakultnej nemocnice Trnava. Vedenie nemocnice každodenne aktualizuje informácie a prispôsobuje plán tak, aby bola aj od 1. februára 2016 zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť aj v prípade, ak by už ani jedna sestra nestiahla výpoveď.

LOZ v Trnave dáva takéto vyjadrenie bez toho, aby sa aspoň raz jeho zástupcovia snažili v spolupráci s vedením Fakultnej nemocnice Trnava zistiť, ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť. O konkrétnom pláne zabezpečenia zdravotnej starostlivosti sa predseda LOZ Princ ani iní zástupcovia LOZ u vedenia Fakultnej nemocnice Trnava nikdy neinformovali, preto ho nijakým spôsobom nemajú kompetenciu posudzovať.

Z daných vyjadrení predsedu LOZ Trnava vyplýva, že LOZ bolo zatiahnuté do politického boja a je pravdepodobné, že tieto vyjadrenia sú politicky koordinované a využívajú sa na zastrašovanie a dezinformovanie pacientov. Tieto vyjadrenia tiež nereprezentujú všeobecný názor lekárov Fakultnej nemocnice Trnava, ale ide o aktivitu jednotlivcov, ktorí sa pod vyhlásenie podpísali.

Zástupcovia LOZ Trnava mali u vedenia Fakultnej nemocnice Trnava vždy možnosť otvorenej komunikácie, čo v rámci témy ani jedinýkrát nevyužili. Vedenie nemocnice aktívne komunikuje so sestrami a neustále tiež s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých kliník a oddelení.

 

Vyjadrenia primárov a prednostov Fakultnej nemocnice Trnava:

MUDr. Silvia Hojerová, primárka Internej kliniky FN Trnava:

Napriek tomu, že som členkou LOZ Trnava, nie som informovaná o tom, že by sa odborová organizácia zaoberala novovzniknutou situáciou ohľadom výpovednej doby sestier, ale práve naopak, v polupráci s vedením FN Trnava ako primár Internej kliniky sme opakovane sedeli a riešili vzniknutú situáciu s tým, že je vypracovaný program, aby bola zachovaná zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu a bez zmeny kvality doteraz poskytovaných zdravotných služieb. Nám všetkým ide v prvom rade o to, aby boli pacienti maximálne spokojní a nepocítili zmeny na základe vzniknutej situácie.“

MUDr. Georgi Krastev, PhD., primár Neurologického oddelenia FN Trnava:

V rámci komunikácie s primármi našej a ostatných nemocníc v blízkom okolí vytvárame riešenia vzniknutej situácie tak, aby ju pacient v čo najmenšej miere pocítil a najmä tak, aby nebolo ohrozené poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti. S vedením nemocnice aktívne komunikujeme.“

MUDr. Igor Keher, primár Chirurgickej kliniky a námestník pre LPS pre chirurgické odbory FN Trnava:

Situáciu riešime priebežne podľa počtu výpovedí na jednotlivých oddeleniach, ktorých sa to týka a zdravotnú starostlivosť vieme vo všetkých chirurgických odboroch zabezpečiť aj po 1. februári 2016. Som prekvapený a zarazený vyjadrením predsedu LOZ Trnava.“

MUDr. Ján Ušák, PhD., MSc., námestník riaditeľa pre LPS pre nechirurgické odbory FN Trnava:

Denne sa informujeme u primárov o situácii na ich oddeleniach a klinikách a nemáme žiadne informácie o akýchkoľvek obmedzeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nechirurgických odboroch.“

MUDr. Jarmila Železkovová, PhD., primárka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava:

„Tiež som členkou LOZ Trnava a o tejto aktivite odborovej organizácie nie som informovaná. Naopak, intenzívne komunikujem k vzniknutej situácii s vedením Fakultnej nemocnice Trnava tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť aj v prípade, že by došlo k avizovanému odchodu sestier a najmä tak, aby pacienti dostali adekvátnu starostlivosť.“