Ako sa pripraviť na písanie záverečnej práce?

0
1767

Písanie záverečnej práce je pre študentov niečo špeciálne. Spolu s obhajobou záverečnej práce a štátnicami sa končí jedna životná etapa a začína druhá. Tento moment si študenti vychutnávajú, pretože keď obhája titul, musia si hľadať zamestnanie a študentský život sa už nadobro skončí. Ako sa ale pripraviť na písanie záverečnej práce?

Kvalitné materiály

Ak chcete úspešne napísať bakalársku prácu, bez kvalitných materiálov to rozhodne nezvládnete. Potrebujete kvalitné knižné zdroje, ktoré vám poskytnú kvalitné a hlavne dôveryhodné informácie týkajúce sa témy, ktorej sa plánujete venovať. Nesmiete si vyberať informácie, ktoré priamo nesúvisia s témou vašej bakalárskej práce, pretože ani kvalitný knižný zdroj vám v tomto prípade nepomôže, ak sa nevenujete téme, ktorej by ste sa mali.

Kvalitné materiály si ale musíte vyberať niekoľko mesiacov pre začatím písania tejto záverečnej práce. Kým nájdete všetko potrebné, budete musieť prejsť pár knižníc.

Osnova

Aj pri písaní seminárnej práce ste vždy potrebovali osnovu, ktorej ste sa držali. To isté platí pri písaní bakalárskej, ale aj diplomovej práce. Skôr, ako sa pustíte do hľadania kvalitných knižných zdrojov, spravte si osnovu a vytvorte si kapitoly. Ak budete mať vytvorenú osnovu, určite sa vám podarí vytvoriť kvalitnú odbornú prácu, ktorú vám komisia ohodnotí pozitívne.

Podmienky

Ak chcete zvládnuť písanie záverečnej práce úspešne, musíte si vytvoriť dobré podmienky na písanie. Potrebujete pokoj, kvalitné osvetlenie, kvalitné ergonomické kancelárske svetlo, výkonný počítač, ale aj kvalitné náplne Canon. Zvládnu vám vytlačiť aj niekoľkostranové dokumenty bez toho, aby vám toner vynechával.

Záverečnú prácu píšte vtedy, kedy ste najviac produktívny – niekto je večer a niekto zase doobeda.

Zbytočne nesiľte písanie, ak nie ste produktívny, ale zase nezačínajte sa venovať písaniu záverečnej práce mesiac pred odovzdaním.