Chcete zatepľovať? Dajte si pozor na jarné mrazy

0
1598

Po zime prichádza čas nielen na jarné upratovanie, ale štandardne sa k slovu dostávajú aj stavebné úpravy. Rozhodne je to ideálny čas na prípravné fázy zatepľovania bytového či rodinného domu. Na jar si však treba dávať veľký pozor na mráz. So samotným procesom zatepľovania začnite až v období, v ktorom predpokladáte stabilné teploty. Aj krátkodobý pokles teploty pod bod mrazu v nevhodnej chvíli môže zatepľovanie skomplikovať.  

Vyberte si profesionálny tím

Prvým dôležitým krokom k zatepľovaniu je nájsť kvalitného projektanta a zabezpečiť stavebný dozor, ktorý dohliadne na kvalitu celého procesu. V úvodnej fáze pomôže odborná prehliadka, jej výsledky vás nasmerujú k ďalším krokom.

Pripravte budovu na zatepľovanie

Staré alebo nekvalitné dvere a okná musia byť vymenené, systémové poruchy domu vyriešené a prípadná vlhkosť stien odstránená. „Vlhké steny rozhodne nezatepľujte. Ak ide o novostavbu vybudovanú mokrou výstavbou, dajte jej čas aby poriadne vyschla. Urýchľovanie stavebných procesov je jedným z najčastejších dôvodov nekvalitného zateplenia,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.

Počkajte na stabilné teploty

Kvalitu zateplenia môže takisto ohroziť počasie. „Pri lepení izolantu alebo vystužovaní systému zatlačením výstužnej mriežky do malty môžu mínusové teploty spôsobiť systémové poruchy, ktoré bude ťažké a zároveň nákladné dodatočne opraviť,“ upozorňuje Alexander Prizemin.

Zvoľte správny zatepľovací systém a izolant

So stavebníkom vyberte najvhodnejší zatepľovací systém – kontaktný sa pripevňuje priamo na fasádu, pri odvetrávanom systéme sa dosky montujú na roštovú konštrukciu, na ktorú sa aplikuje vonkajší obklad. Medzi obkladom a izolantom je odvetraný priestor Ďalším krokom je výber izolácie. Najväčšou výhodou bieleho polystyrénu je jeho cena, sivý disponuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Preferuje sa napríklad aj na miestach s predpokladanou zvýšenou záťažou, ako podlahy, stropy, či strechy. V prospech sklenej či kamennej vlny zasa hovoria výborné akustické a tepelnoizolačné vlastnosti. Vlna je nehorľavá a ekologickejšia, keďže ide o prírodný materiál. Jej výhody sa však odrážajú na cene.

Premyslite si hrúbku izolácie. Nezabudnite na novú normu!

Hrúbku zateplenia budovy určuje nová norma STN 730540-2 platná od januára 2013. Odporúča hrúbku zateplenia 15 – 17 cm v prípade fasády, 31 – 37 cm v prípade plochej strechy a 33 – 40 cm v prípade šikmej strechy. Od roku 2015 budú tieto údaje záväzné a odporúčaná hrúbka sa bude zvyšovať. Cieľom zvyšovania normových požiadaviek na zatepľovanie je dosiahnuť v roku 2020 stav, kedy bude bežná výstavba pasívnych a nízkoenergetických domov.

1

O tom, či bude zateplenie plniť svoju úlohu, rozhodujú detaily. Dôkladné očistenie fasádneho podkladu, správny spôsob nanášania lepidla na izolačné dosky, realizácia kotvenia izolantu alebo aplikácia výstužnej mriežky – toto všetko ovplyvňuje konečný výsledok. Počasiu sa síce rozkázať nedá, ale oplatí sa počkať na obdobie, kedy sú poklesy teploty vysoko nepravdepodobné. Správne postupy vyžadujú trpezlivosť, odmenou je však bezchybné zateplenie, energetická úspornosť a komfort.

foto: sxc.hu