Zaujímavá pomôcka: Astma inhalátor prepojený s vašim smartfónom

0
1965

Výskyt astmy sa od roku 1970 výrazne zvýšil, čo je pripisované hlavne zvýšenej koncentrácií škodlivín v ovzduší.

Twist + suchý inhalátor využíva inovatívne technológie, ktorými napomáha k prevencií a liečbe astmy.  Suchý práškový inhalátor tiež obsahuje senzor, ktorý dokáže rozoznať prítomnosť prchavých organických látok v ovzduší. Správy o kvalite ovzdušia zasiela do vášho smartfónu a taktiež vás vie upozorniť, ak si inhalátor necháte doma.

Designer: Diana Dumitrescu

twist1twist3

twist41twist5