Domov Komerčné články 8. ročník súťaže Rodinný dom VELUX

8. ročník súťaže Rodinný dom VELUX

V súťaži Rodinný dom VELUX si študenti stredných škôl zmerajú sily už po ôsmykrát

Vyhlásenie ôsmeho ročníka súťaže Rodinný dom VELUX je dôkazom, že budúci architekti a projektanti si uvedomujú, že ak chcú byť úspešní, musia urobiť niečo navyše. Súťaž pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo vyhlasuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

V súťaži Rodinný dom VELUX majú študenti za úlohu vypracovať štúdiu rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Objekt tiež musí zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie pre komfortné a zdravé bývanie. Registrácia záujemcov o súťaž je možná do 29. januára 2016. Súťažné návrhy treba odovzdať najneskôr do 13. mája 2016.

Ceny pre školy

Aj tento rok bude škole, s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole, udelená špeciálna cena – sponzorský dar v hodnote 300 eur. Minulý rok si za 12 odovzdaných prác odniesla sponzorský dar Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove. Okrem ocenenia samotných žiakov si cenu odniesli aj pedagógovia – vedúci umiestnených súťažných prác.

Priebeh súťaže bez zmien

Zo školského kola, ktoré by na školách malo prebehnúť do polovice mája, postúpia do celoslovenského maximálne tri návrhy z každej prihlásenej strednej odbornej školy. Najviac dva ďalšie návrhy môže porota v školskom kole ohodnotiť tzv. divokou kartou a rovnako ich posunúť do celoslovenského kola.

V druhom (finálnom) kole zasadne odborná porota, ktorá vyhodnotí prijaté návrhy a rozhodne o troch víťazoch. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie.

Zloženie odbornej poroty

Odborná porota sa skladá z jedného zástupcu spoločnosti VELUX a z dvoch nezávislých odborníkov – architektov. Študenti majú počas celoštátneho kola jedinečnú možnosť získať spätnú väzbu na svoju prácu od skúsených architektov, ktorí dlhodobo pôsobia v odbore.

Výhry v súťaži

  1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
  2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
  3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100,- €

Každý účastník pri postupe do celoslovenského kola, získa vecnú cenu v hodnote 40,- €. Stredná škola s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €.

Dôležité termíny 8. ročníka súťaže

Registrácia účastníkov do 29. januára 2016
Konzultácie na školách február, marec
Odovzdanie súťažných návrhov do 13. mája 2016
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. jún 2016

SÚVISIACE ČLÁNKY